kræftilungerne.dk

OM DENNE HJEMMESIDE

Denne hjemmeside er lavet til dig, der har fået stillet diagnosen ikke-småcellet lungekræft, eller som er pårørende til et familiemedlem eller en bekendt med ikke-småcellet lungekræft.
Der forskes i disse år meget i behandling af lungekræft, og der kommer løbende nye muligheder til. Denne hjemmeside har til formål at orientere om denne udvikling og opdateres således løbende i tråd med, at der kommer ny viden på området.

Hvilke behandlinger
findes der?
Læs mere her
Hvad er
genmutationer?
Læs mere her
Livet med
lungekræft
Læs mere her

IKKE-SMÅCELLET OG SMÅCELLET LUNGEKRÆFT

Når man taler om lungekræft, skelner man mellem de to hovedtyper ikke-småcellet lungekræft og småcellet lungekræft. Opdelingen er baseret på, hvordan kræftcellerne ser ud i et mikroskop. De to typer af lungekræft udvikler sig forskelligt, og valg af behandling adskiller sig derfor afhængigt af typen.
I Danmark er der hvert år ca. 4.800 personer, der får diagnosen lungekræft. Af dem har ca. 85 % ikke-småcellet lungekræft. På denne hjemmeside kan du læse om behandlingsmuligheder inden for ikke-småcellet lungekræft..